ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Giamini Sigiava
Giamini Sigiava
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490023
Γραφείο: Αίθουσα Χαρλαύτη
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Σιγιάβα Αμιναλραγιά Γιαμινί είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2009. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο ΔΠΜΣ “Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις” του Τομέα Φυσικής της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ το 2012. Από το 2012 έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στα ερευνητικά προγράμματα “Multi-Satellite, multi-instrument and ground based observations analysis and study of ULF wave phenomena and products” (ULFwave) και “Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization” (ΜΑΑRBLE). Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.