ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φίλιππας Δημήτρης
Φίλιππας Δημήτρης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 21081099219
Γραφείο: Ρετιρέ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Δημήτρης Φίλιππας έλαβε το δίπλωμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2013 και το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2017. Από το 2014 και για τρία χρόνια εργάστηκε σε εταιρία μελετών με επικέντρωση σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ΓΣΠ-GIS και Γεωπληροφορικής. Από τον Απρίλιο του 2018 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συμμετέχοντας στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και στον σχεδιασμό πιλοτικών δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «EOPEN».

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αλγοριθμική ανάπτυξη γεωχωρικών εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου, Επεξεργασία εικόνας και βίντεο, Μηχανική Μάθηση, Όραση Υπολογιστή, Αναγνώριση προτύπων, Βάσεις δεδομένων.