ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δασκαλοπούλου Βασιλική
Δασκαλοπούλου Βασιλική
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2108109183
Γραφείο: 206
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Δασκαλοπούλου Βασιλική γεννήθηκε το 1989, στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ από το 2015 και έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη “Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές” του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το 2017. Από τον Αύγουστο του ίδιου έτους, συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε θέματα που αφορούν την ηλέκτριση αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης και τη μελέτη της δυναμικής εξέλιξης της εναπόθεσής τους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διεργασίες ηλέκτρισης αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης και νεφών, δυναμική ρευστών σε περιβάλλοντα σκόνης και μελέτη παραμέτρων μεταφοράς σκόνης σε μεγάλες αποστάσεις, με τη χρήση in-situ και air-borne μετρήσεων.