ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δαπέργολας Αναστάσιος
Δαπέργολας Αναστάσιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2108109163
Γραφείο: 107
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Αναστάσιος Δαπέργολας έλαβε το πτυχίο Αστρονομίας από το University of Bologna (Ιταλία) το 1978 και το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) στην Αστροφυσική από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1988. Από το 1985 ως το 1995, εργάστηκε ως επιστημονικός συενργάτης στο πρώην Ινστούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 1995, εκλέχτηκε Δόκιμος Ερευνητής και το 1998 προήχθη σε Κύριο Ερευνητή. Από το 2010, εργάζεται ως Δοευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Παρατηρησιακή αστροφυσική, οπτικές παρατηρήσεις, αστρικοί πληθυσμοί στους γαλαξίες. Από το 2006, είναι μέλος της αποστολής της ESA GAIA όπου μετέχει στο Data Processing Analysis Consortium (DPAC), CU8, W/P32 unresolved galaxies.