ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χιωτέλλης Αλέξανδρος
Χιωτέλλης Αλέξανδρος
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109168
Γραφείο: Εργαστήριο
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Αλέξανδρος Χιωτέλλης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης όπου απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα. Το 2013 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ με θέμα την αλληλεπίδραση υπολειμμάτων υπερκαινοφανών εκρήξεων τύπου Ια με περιαστρικές δομές. Το 2014-2016 εργάσθηκε στο ΙΑΑΔΕΤ-EAA ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα: “Manchester-Athens Wide Field Camera” – MAWFC (χρηματοδότηση από Αριστεία ΙΙ). To 2016-2019, ασχολήθηκε με τη διάχυση της επιστήμης εργαζόμενος σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon2020, Erasmuss+), ενώ επίσης διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Από το 2019 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΑΑΔΕΤ-EAA το πλαίσιο της Πράξης “ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – Προηγμένες διαστημικές εφαρμογές για την εξερεύνηση του Σύμπαντος, του διαστήματος και της γης”.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Υδροδυναμικές προσομοιώσεις και μελέτης της εξέλιξης υπολειμμάτων υπερκαινοφανών εκρήξεων και πλανητικών νεφελωμάτων. Προγεννήτορες των υπερκαινοφανών εκρήξεων Τύπου Ια, εξέλιξη διπλών αστρικών συστημάτων.