ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χατζηδημητρίου Δέσποινα
Χατζηδημητρίου Δέσποινα
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109171
Γραφείο: