ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αντωνιάδη Σύλβια
Αντωνιάδη Σύλβια
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2108109219
Γραφείο: Ρετιρέ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Σύλβια Αντωνιάδη έλαβε το δίπλωμα της Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το 2014. Δύο χρόνια αργότερα, απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Διατμηματικό Πρόγραμμα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Σήμερα εργάζεται στην υποστήριξη έρευνας στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ, στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή κοινότητα, Ερευνητικού Προγράμματος BEYOND, “Building a Centre of Excellence for Earth Observation based monitoring of Natural Disasters in south-eastern Europe”.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Υδρολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης.