ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αλεξίου Αλέξανδρος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ
Γραφείο: 207