ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τσουτσος
Τσούτσος Μιχαήλ-Χρήστος
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Μιχαήλ-Χρήστος Τσούτσος είναι υποψήφιος διδάκτορας στη Γεωπληροφορική και τις Φυσικές Καταστροφές στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Έλαβε το πτυχίο του στη γεωγραφία (βαθμός «άριστα») από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσής του στη Γεωπληροφορική από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Έχει λάβει 2 υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την επίδοσή του κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 και δύο υποτροφίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της επίδοσής του στις προπτυχιακές του σπουδές, στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης Erasmus (Work Placement) στη Νορβηγία κατά τις χρονικές περιόδους 01/03-30/06/2015 και 01/07-30/09/2015. Επιπλέον, έχει βραβευτεί με το «Θωμαΐδειο Βραβείο», το οποίο παρέχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για τις δημοσιεύσεις του σε ένα επιστημονικό περιοδικό το 2021 και στα πρακτικά δύο διεθνών συνεδρίων το 2019 και το 2022. Η μεταπτυχιακή του εργασία διερευνά την ανάλυση χωρικών σημειακών προτύπων και έχει δημοσιευθεί στο European Journal of Geography (https://www.eurogeojournal.eu/index.php/egj/article/view/168). Έχει επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα της Παρατήρησης της Γης και της Γεωχωρικής Μοντελοποίησης/Χωρικής Ανάλυσης, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι η πρακτική του άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus στο Department of Geography του Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Trondheim, Norway) εστίασε σε θέματα που σχετίζονται με τις εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και τους φυσικούς κινδύνους, ενώ η εθελοντική του εργασία (στο πλαίσιο της στρατιωτικής του θητείας) στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού εστίασε σε θέματα που αφορούν τα ΣΓΠ και τη χαρτογραφία.

Σήμερα εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην Επιχειρησιακή μονάδα «Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND» του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-ΕΑΑ) στα γνωστικά πεδία της Γεωπληροφορικής και των Φυσικών Κινδύνων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φυσικές Καταστροφές, Πολλαπλοί Κίνδυνοι, Παρατήρηση της γης, Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Υποδομές Γεωχωρικών Δεδομένων (SDI), Μηχανική Μάθηση, Βαθιά Μάθηση, Αξιολόγηση Ρίσκου, Χωρική Στατιστική, Χωρική Επιδημιολογία.