ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Alexia-Tsouni-photo-white
Τσούνη Αλεξία
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490017
Γραφείο: BEYOND
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Αλεξία Τσούνη είναι πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με ειδικότητα στους Υδατικούς Πόρους, την Υδραυλική και την Θαλάσσια Μηχανική, και είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων από το ΕΜΠ. Είναι υποψήφια διδάκτορας στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ με αντικείμενο την προσομοίωση πλημμυρών και την εκτίμηση κινδύνου σε αστικές περιοχές συνδυάζοντας πολλαπλές πηγές δεδομένων. Εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Είναι επικεφαλής της ομάδας FloodHub της Επιχειρησιακής Μονάδας “Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND”.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαχείριση υδατικών πόρων. Προσομοίωση και εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου. Χαρτογράφηση, παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση για πλημμύρες. Παρακολούθηση καταστροφών, ανθεκτικότητα σε καταστροφές και διαχείριση εκτάκτων αναγκών. Ανάπτυξη ικανοτήτων.