ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Stavros_Panagiotis
Σταύρος Παναγιώτης
ΜΕΤΑΠΤΥΧ/ΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490864
Γραφείο: 109
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Παναγιώτης Σταύρος αποφοίτησε απο το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2021 με κατεύθυνση τη Θεωρητική Φυσική και τη πτυχιακή του εργασία να εστιάζει στη θερμή πυκνή ύλη με εφαρμογές στους αστέρες νετρονίων. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και αφού εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ξεκίνησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής με εξειδίκευση στην Αστροφυσική του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η διπλωματική του εργασία εστιάζει στη κοσμολογία και τις εναλλακτικές θεωρίες βαρύτητας υπό την καθοδήγηση του Κυρίου Ερευνητή Δρ. Εμμανουήλ Σαριδάκη.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Κοσμολογία και τις Εναλλακτικές Θεωρίες Βαρύτητας.