ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Paschou_Peristera
Πάσχου Περιστέρα
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490957
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Πάσχου Περιστέρα είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη «Φυσική Περιβάλλοντος» το 2018 από το ίδιο τμήμα. Από το 2019 συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα ReACT του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ταυτόχρονα, εκπονεί διδακτορικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα τη μελέτη των ιδιοτήτων της ερημικής σκόνης με τη χρήση τεχνικών ενεργούς δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ατμοσφαιρική φυσική, Μελέτη και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων με τεχνικές ενεργούς και παθητικής τηλεπισκόπησης.