ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατσιώλη Σταυρούλα
Κατσιώλη Σταυρούλα
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490870
Γραφείο: 106
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Σταυρούλα Κατσιώλη κατέστη πτυχιούχος Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2015) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αστροφυσική από το ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα (2018). Τόσο η προπτυχιακή όσο και η μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία σχετίζονταν με τη μεταβλητότητα των διπλών εκλειπτικών συστημάτων. Από το Δεκέμβριο του 2019, εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του Δρ. Μανώλη Ξυλούρη μελετώντας τη δομή και εξέλιξη των γαλαξιών.