ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Kampouri_Anna
Καμπούρη Άννα
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490038
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Άννα Καμπούρη είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα ειδίκευσης στη Μετεωρολογία, Κλιματολογια και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Από το 2019 συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα ReACT του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ταυτόχρονα, εκπονεί διδακτορικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα τη μελέτη των πηγών, της μεταφοράς και της διασποράς των αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση Λαγκρανζιανών ατμοσφαιρικών μοντέλων διασποράς και μεθόδων τηλεπισκόπησης.

https://www.linkedin.com/in/anna-kampouri/

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η μελέτη της μεταφοράς ή της διασποράς (των πηγών και εκπομπών) των αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση ατμοσφαιρικών μοντέλων διασποράς και μεθόδων τηλεπισκόπησης, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών που συμβάλλουν στη διασπορά των σωματιδίων αλλά και τον χαρακτηρισμό τους ως προς την προέλευση και τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες.