ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
alexiaapostolakis
Αποστολάκης Αλέξης
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Αλέξης Αποστολάκης έχει λάβει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στην Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές και είναι υποψήφιος Διδάκτορας στην σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και γενικότερα στην Πληροφορική από διαφορετικές θέσεις εργασίας σε μεγάλες εταιρείες και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Από το 2017 εργάζεται ως μηχανικός επιστήμης δεδομένων για ερευνητικά προγράμματα στην μονάδα BEYOND του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Η τρέχουσα ερευνητική του εργασία είναι σχετική με την εφαρμογή Μηχανικής/Βαθιάς μάθησης και την ανάπτυξη αλυσίδων επεξεργασίας για την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας μέσα από δεδομένα παρατήρησης γης για φυσικές καταστροφές (π.χ. εκτίμηση μελλοντικού κινδύνου, εντοπισμός γεγονότων, επηρεαζόμενες περιοχές).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μηχανική/Βαθιά μάθηση – αλγόριθμοι και ερμηνεία, Τηλεπισκόπηση με πολυφασματικά / SAR / Υψηλή ανάλυση, Πολυεπεξεργασία / Παράλληλη επεξεργασία, ΙοΤ.