ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τσιροπούλα Γεωργία
Τσιροπούλα Γεωργία
ΟΜΟΤΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490891
Γραφείο: 210
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Γεωργία Τσιροπούλα έλαβε το Πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΕΚΠΑ), το DEA en Astrophysique από το Πανεπιστήμιο Paris VII (Γαλλία) και το διδακτορικό δίπλωμα στην Αστροφυσική από το ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί ως υποψήφια διδάκτορας στο Laboratoire de Physique Stellaire et Planetaire (LPSP, CNRS, France) και σαν επισκέπτρια ερευνήτρια στα Observatoire de Meudon (France), Ondrejov Observatory (Czech Republic) και Sterrekundig Instituut of Utrecht (The Netherlands). Έχει επίσης εργαστεί ως επισκέπτρια ηλιακή παρατηρήτρια στα Observatorio del Teide (Tenerife) Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma). Από το 2006 υπηρετεί ως Διευθύντρια Ερευνών στο ΙΑΑΔΕΤ. Είναι μέλος του Editorial Board του ISRN Astronomy & Astrophysics Journal.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ηλιακή Φυσική, ηλιακή χρωμόσφαιρα, μικρής κλίμακας φαινόμενα της ηλιακής ατμόσφαιρας, ταλαντώσεις στις ηλιακές κηλίδες, φυσικές παράμετροι ηλιακών σχηματισμών, προβλήματα μεταφοράς ακτινοβολίας, διάδοση/επίδραση ηλιακών φαινομένων στον διαπλανητικό χώρο