ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ioannis-PAPOUTSIS
Παπουτσής Ιωάννης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490016
Γραφείο: 217
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Ιωάννης Παπουτσής είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) από το 2002. Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στις Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Επικοινωνιών το 2003 από το τμήμα Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Κολεγιακού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL) το 2003. Στο διάστημα 2004-2006 εργάστηκε στο Λονδίνο στα πλαίσια προγράμματος της British Aerospace (BAE systems), ενώ από το 2007 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA). Το 2014 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τη Διαφορική Συμβολομετρία με Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δορυφορική τηλεπισκόπηση και επεξεργασία εικόνας, Διαφορική συμβολομετρία και τεχνικές σταθερών σκεδαστών, παρακολούθηση γεωφυσικών καταστροφών από το διάστημα συμπεριλαμβανομένου ηφαιστειακών εκρήξεων, σεισμών και κατολισθήσεων, παρακολούθηση καθιζήσεων του στερεού φλοιού σε αστικό περιβάλλον, ανίχνευση δασικών πυρκαγιών από οπτικούς δορυφορικούς δέκτες, βάσεις δεδομένων και σημασιολογικές τεχνολογίες για εφαρμογές παρατήρησης της Γης.