ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κυρανούδης Χρήστος
Κυρανούδης Χρήστος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2108109167
Γραφείο: 215