ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

X-ray diagnostics of chemical composition of the accretion disk and donor star in ultra-compact X-ray binaries