ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Ultraviolet spectroscopy of dark asteroids: Insights into mineralogy, carbon chemistry, and surface processes