ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Towards an understanding of the formation of the Milky Way. What have we learned from cosmological simulations and observations?