ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The XMM-Newton Bright AGN Sample as a tool to study the spectral properties of the different kinds of AGN