ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The Physical Properties of the Cosmic Acceleration: a new scalar field or a modified theory of gravity?