ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The old nuclear star cluster in the Milky Way: dynamics, mass, statistical parallax, black hole mass and dust extinction