ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The importance of radio observations in understanding galaxy formation and evolution, and why AGN are special