ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The dynamical heliospheric current sheet. Waves, ripples, magnetic islands and related effects.