ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The Corinth Rift Near Fault Observatory. Imaging and monitoring the ground deformation exploiting space geodesy