ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

The 3GHz VLA-COSMOS Large Project: data release, most recent results, and the structure of radio AGN