ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Retrieval of Land Surface Temperature from remote sensing over cities: Recommendations for a future spaceborne mission to monitor the urban heat island