ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Proper Motions at the Center of Omega Centauri: Evidence for an Intermediate-Mass Black Hole?