ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Probing Supermassive Black Holes: Insights from Recent Observations and Numerical Simulations