ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Passive and active remote sensing for atmospheric research: IAASARS activities using ground-based and space-borne sensors