ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Parsec-Scale Shocks Produced by Powerful Jets from Neutron Star and Stellar-Mass Black Hole Binaries