ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

On the origin of the Galactic thin and thick discs, their abundance gradients and the diagnostic potential of their abundance ratios