ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

[OIII]-emitting galaxies in the SDSS-3XMMe-WISE cross-correlation. A demonstration of the ARCHES project