ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Observed period variations in eclipsing binaries: Modeling, interpretation, and future prospects