ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Observations of particles accelerated to keV-MeV energies near reconnecting current sheets in the solar wind: case studies and statistics