ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Magnetic Field Magnitude of Coronal Mass Ejections in the Solar and Stellar Habitable Zones: Habitability Constraints