ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

LIDAR_Part1: The PollyXT LIDAR Infrastructure of IAASARS/NOA (live demonstration)