ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

How to add, subtract, and de-spackle astronomical images, Transients in real time: watching stars as they explode