ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Formation of Compact Object Binaries: Insights from Detailed Binary Evolution Modeling