ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Evaluation of cloud description in General Circulation Models using A-train satellite observations (CALIPSO-PARASOL-CERES)