ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Cost function optimization Clustering Algorithms: A unified view and the sparse possibilistic case