ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

Climate change impacts utilizing regional models and RS for agriculture, hydrology and natural ecosystems