ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
SEMINAR

A new ERA of Galactic population studies: A look at the high energy aspect of non-thermal Galactic SNRs with eROSITA and Fermi-LAT