ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βράβευση της ομάδας Orion Lab του Ιωάννη Παπουτσή σε διαγωνισμό καινοτομίας του ΕΚΠΑ.

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, η ερευνητική ομάδα Orion Lab του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Artificial Intelligence του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, απέσπασαν το δεύτερο βραβείο σε διαγωνισμό καινοτομίας του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, με θέμα «Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής», στον οποίο υποστηρικτής ήταν η ElvalHalcor.
Στο διαγωνισμό παρουσιάστηκε το σύστημα Plato, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Horizon 2020 έργου DeepCube και αφορά στην εκτίμηση κινδύνου και ρίσκου δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα για την επόμενη ημέρα.
Το αναλυτικό δελτίο τύπου στο πρώτο σχόλιο.
Λίγα λόγια για το σύστημα Plato:
Η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς καλύπτει την Ελλάδα σε ανάλυση 1×1 τετραγωνικό χιλιόμετρο και βασίζεται σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας μετεωρολογικά, δορυφορικά και γεωχωρικά δεδομένα Copernicus. Tο σύστημα στηρίζεται σε δύο επιστημονικές καινοτομίες.
 Πρώτον, η υπηρεσία πρόβλεψης κινδύνου είναι η πρώτη παγκοσμίως που χρησιμοποιεί βαθιά μηχανική μάθηση (Deep Learning) και εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη (explainable AI) για τη μοντελοποίηση και κατανόηση των μη-γραμμικών εξαρτήσεων παραμέτρων που επηρεάζουν την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
 Δεύτερον, το σύστημα αξιοποιεί τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού για να αναγνωρίζει και απεικονίζει πληθυσμούς, υποδομές, και περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο.
Το Plato σχεδιάστηκε, χρησιμοποιείται πιλοτικά και αξιολογήθηκε σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, για τη βελτίωση της διαχείρισης πόρων πυρόσβεσης και τη θωράκιση απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.
Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.