ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβείο καλύτερης επιστημονικής δημοσίευσης σε διεθνές συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης.

Το βραβείο καλύτερης επιστημονικής δημοσίευσης απέσπασε η εργασία “TeleViT: Teleconnection-driven Transformers Improve Subseasonal to Seasonal Wildfire Forecasting” που παρουσιάστηκε ως Spotlight Talk στο Artificial Intelligence for Humanitarian Assistance and Disaster Response Workshop του International Conference on Computer Vision – ICCV 2023 (https://iccv2023.thecvf.com/). Το διεθνές συνέδριο πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι και συγκέντρωσε κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με εφαρμογές Artificial Intelligence και Computer Vision.
Η εργασία TeleViT (Ιωάννης Πράπας, Νικόλαος Μπούντος, Σπύρος Κονδυλάτος, Δημήτρης Μιχαήλ, Gustau Camps-Valls, Ιωάννης Παπουτσής) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα Orion Lab στα πλαίσια του έργου SeasFire (https://seasfire.hua.gr/) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA). Το TeleViT ανέδειξε για πρώτη φορά με data-driven τρόπο το ρόλο των λεγόμενων τηλεσυνδέσεων (teleconnections) στην πρόβλεψη του εποχικού κινδύνου δασικών πυρκαγιών σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι τηλεσυνδέσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι κλιματικοί δείκτες Arctic Oscillation και El Nino Oscillation, είναι χρονοσειρές που αντιπροσωπεύουν ορισμένες φυσικές διεργασίες μεγάλης κλίμακας στο Γήινο Σύστημα, και που ελέγχουν τον παγκόσμιο καιρό. Η επιστημονική ομάδα Orion Lab ανέπτυξε νέες μεθόδους βαθιάς μηχανικής μάθησης που αξιοποιούν τις τηλεσυνδέσεις σε συνδυασμό με μετεωρολογικές, δορυφορικές και γεωχωρικές μεταβλητές σε τοπική κλίμακα, για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς από 1 εβδομάδα έως και 4 μήνες μετά.
Η εργασία μπορεί να αναζητηθεί εδώ: https://arxiv.org/abs/2306.10940
TeleViT_06_10_2023_a TeleViT_06_10_2023_b