ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βίντεο με τη χωρική και χρονική εξέλιξη του καπνού βάσει των τρεχουσών ατμοσφαιρικών συνθηκών στην πυρκαγιά που ξεκίνησε το βράδυ, 6 Ιουλίου, σε δασική έκταση στο Αλιβέρι Ευβοίας.