ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης IΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΕΑΑ παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του για το 2023, ένα έτος που σημαδεύτηκε από αξιοσημείωτα επιτεύγματα στην έρευνα, καθώς και την προβολή και την ανάπτυξη υποδομών.

Με αποστολή τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής στις θεματικές περιοχές που διερευνά, το ΙΑΑΔΕΤ έχει εδραιώσει τη θέση του σε διεθνές επίπεδο ως ένα από τα κορυφαία ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας στους τομείς της Αστροφυσικής, των Διαστημικών εφαρμογών και της Τηλεπισκόπισης.
Με εφόδια μια ισχυρή ομάδα μόνιμων ερευνητών, μεταδιδακτορικών υποτρόφων και φοιτητών, καθώς και υποδομών, το ΙΑΑΔΕΤ χαράζει μια φιλόδοξη πορεία για την περίοδο 2024-2028, βασιζόμενο σε μια βάση διεθνούς αναγνώρισης και καθιερωμένων συνεργασιών. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του ινστιτούτου σε όλους τους κύριους επιστημονικούς κλάδους του, δίνοντας έμφαση στην ερευνητική υποδομή και την επιστημονική έρευνα.
Το ΙΑΑΔΕΤ κατευθύνεται προς ένα μέλλον όπου η έρευνα, οι υποδομές και οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες όχι μόνο θα προάγουν την επιστημονική γνώση αλλά και θα εξυπηρετούν την ευρύτερη κοινότητα. Αυτό το στρατηγικό όραμα σκιαγραφεί μια πορεία συνεχούς αριστείας και καινοτομίας, η οποία υποστηρίζεται από τη δέσμευση για κοινωνικό αντίκτυπο και παγκόσμια συνεργασία.
Περισσότερα στο σύνδεσμο: https://www.astro.noa.gr/en/research/reports/annual-reports/