ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) διοργανώνει σχολείο παρατηρησιακής Αστροφυσικής στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο: «Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Το σχολείο θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2023.
Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής, ενώ, για τους συμμετέχοντες, θα καλυφθεί η μετακίνησή τους από και προς την Αθήνα, καθώς και η διαμονή και η διατροφή τους στον ξενώνα Ελισσών.
Στην αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή κινήτρων, την αναλυτική τους βαθμολογία, ενώ, επιθυμητή είναι και αποστολή συστατικής επιστολής. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση summerschool@noa.gr έως την 3η Ιουλίου 2023 με τίτλο «Σχολείο παρατηρησιακής Αστροφυσικής στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου».
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
DCIM100MEDIADJI_0081